Regioraad

De regioraad is het hoogste besluitvormend orgaan in de regio.
De regioraad bepaalt het beleid van de regio, benoemt bestuursleden en bespreekt de stukken van de landelijke raad. In de regioraad heeft elke Scoutinggroep één stem (maar je mag natuurlijk met meer mensen naar de vergadering komen). In Essnlaand worden jaarlijks 3 regioraden gehouden, over het algemeen in januari, mei en november.

De eerstvolgende vergaderingen van de regioraad kun je zien in de agenda.

 

Agenda

Geen evenementen

Facebook