Regio

Scoutingregio Essnlaand

 

Scouting biedt kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema's.

Regio Essnlaand kent 17 Scoutinggroepen, 1400 jeugdleden en bijna 400 vrijwilligers.

De regio draagt zorg voor o.a:

  • ondersteunen van de groepen en het bevorderen van contact en uitwisseling
  • deskundigheidsbevordering van kaderleden
  • regio activiteiten voor jeugdleden
  • meepraten en meebeslissen in de landelijke raad

 

Sociale veiligheid in onze regio 

Onze regio kent geen groot aantal vrijwilligers. Regiovrijwilligers zijn altijd lid van een lokale scoutingvereniging in onze regio. Onze vrijwilligers kunnen bij problemen altijd terecht bij de vertrouwenspersoon in hun eigen groep. Indien nodig kan de vertrouwenspersoon opschalen naar de regionale en landelijke vertrouwenspersonen. Ook kan er een beroep worden gedaan op het landelijk opvangteam.

Onze scoutingregio maakt gebruik van de gedragsregels zoals die door de landelijke raad van Scouting Nederland zijn goedgekeurd. Onze gedragsregels zijn opgenomen in de landelijke gedragscode.

In het geval van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag maken wij gebruik van het landelijk protocol ongewenst gedrag Scouting Nederland.

Voor het aannemen van vrijwilligers en bestuurders in onze regio hanteren wij het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Bij registratie van nieuwe vrijwilligers en bestuurders wordt via Scouts Online automatisch de landelijke zwarte lijst geraadpleegd.

 

Agenda

Geen evenementen

Facebook